Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Các bạn dùng facebook được bao nhiêu năm rồi :) #TopTroll
Hình mô tả cho bài confession
Các bạn dùng <a href="https://confession.vn/can-loiiii/" title="facebook được" alt="facebook được">facebook được</a> bao nhiêu <a href="https://confession.vn/13423chao-cac-ban-minh-a-ra-truong-uoc-nua-nam-roi-nhanh-that-ay-nhin/" title="năm" alt="năm">năm</a> rồi :) #TopTroll [facebook https://www.facebook.com/neuconfessions/photos/a.484482358268328.101979.484451281604769/1972009609515588/?type=3 ]