Bình luận

AI đó thay đổi ảnh sân cỏ bằng sân tuyết màu trắng đi cho hợp hoàn cảnh. Buồn cơ mà vẫn yêu thương các b,các b đã chiến đấu hết mình.