Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Các anh thật tình cảm, cứ phải đợi nhau mới chịu cơ! ?
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/10460-roi-1-ngay-may-se-nhan-ra-rang-ve-ep-ben-ngoai-co-the-mua-uoc-chu-tam-hon-con-nguoi-la-khong-b/" title="Các anh" alt="Các anh">Các anh</a> thật tình <a href="https://confession.vn/14043-tam-su-cua-1-sinh-vien-neu-3-lan-tach-the-chat-ung-la-co-nhung-n/" title="cảm" alt="cảm">cảm</a>, cứ phải đợi <a href="https://confession.vn/9740-nhung-manh-vo-vun-vat-1100-20170111-trong-khi-ang-loay-hoay-xu-ly-ong-so-lieu-con-dang-do-toi-b/" title="nhau mới" alt="nhau mới">nhau mới</a> chịu cơ! ?