Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ute-confession
admin
4 năm trước
Cá tháng tư của mấy ông sao r. Còn tôi sáng mới ngủ dậy được
Hình mô tả cho bài confession
Cá tháng tư của mấy <a href="https://confession.vn/11242-em-em-lai-viet-vai-dong-tam-su-nghi-ma-thay-buon-toi-la-mot-sinh-vien-o-neu-k55-anh-la-mot-sin/" title="ông sao" alt="ông sao">ông sao</a> r. Còn tôi sáng mới ngủ <a href="https://confession.vn/thich-thi-tu-mua-cho-minh-thoi-ma/" title="dậy được" alt="dậy được">dậy được</a> bạn thân tỏ <a href="https://confession.vn/nhu-nao-nhu-nao-cac-chi-em-_______________/" title="tình" alt="tình">tình</a>. Cứ tưởng thoát ế. Ai dè Rầu hết sức... #bông