Bình luận

#2 Góp với với ad là nếu sinh viên có ghi thẳng tên nhà xe ra thì ad làm ơn giữ nguyên, chứ đừng có che tên lại làm gì, mặc dù người ta thừa biết đó là chỗ sửa xe BA1. Viết thẳng tên ra để sinh viên còn biết đường mà tẩy chay. Còn nếu sinh viên viết cfs mà che tên thì lần sau đừng che tên như vậy nữa.
#1 Nếu mình đúng, người ta sai thì mình có quyền bật lại! Dù sao cũng phải chuyển qua nhà xe khác mà, chửi lại có sao đâu. Hồi năm nhất con mụ giữ xe nhà A20 chửi mình nguyên 1 năm, đến ngày cuối cùng mình lấy xe để đem về quê, con mụ vẫn cứ chửi. Thế là mình đứng lại chửi nguyên 1 tràng vào mặt nó rồi dắt xe đi 1 mạch không thèm quay đầu lại. Sinh viên chứ không phải con ở!
Nhà xe A20, nhà xe Bà Chửi - Nhà xe chật, Không cho chống xuống xoay xe, trầy gạch, chửi. - 22h30 đóng cửa, 22h25' về, chửi. Minh Khanh Nđ, Minh Tâm, Trần Kim Liên nêu thêm kỉ niệm đi.