Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#BỨC_XÚC ---------- 4/3/2018 0:25:48 "Tối ngày 3/4, trước AH1-2, gửi mấy nhân vật chính trong
Hình mô tả cho bài confession
#BỨC_XÚC ---------- 4/3/2018 0:25:48 "Tối ngày 3/4, trước AH1-2, gửi mấy nhân vật chính trong hình (buổi tối đt chụp kém, chứ không thì zoom ra mặt rồi), bây giờ cỏ bắt đầu mọc lại rồi đấy, SV <a href="https://confession.vn/cac-ban-than-a-lam-tron-trach-nhiem-va-nghia-vu-cua-minh-chua-3/" title="cũng" alt="cũng">cũng</a> nên có ý thức chút đi, chẳng <a href="https://confession.vn/27093-2/" title="phải kiểu" alt="phải kiểu">phải kiểu</a> yếu đuối hay mệt nhọc tới mức phải đi đường tắt đâu. Chào và mong không gặp <a href="https://confession.vn/11673-em-chi-la-nguoi-thu-ba-thoi-phai-khong-anh-minh-la-mot-sinh-vien-neu-khoa-54-minh-quen-anh-tro/" title="lại" alt="lại">lại</a> trong hoàn cảnh cũ. https://imgur.com/a/gktwZ" ----------- #Nắng