Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#BỨC_XÚC ---------- 3/22/2018 16:40:08 "Viết cho các bạn có ý định sửa lap hay điện
Hình mô tả cho bài confession
#BỨC_XÚC ---------- 3/22/2018 16:40:08 "Viết cho các bạn có ý định sửa lap hay điện thoại Sửa ở đâu tốt mình không biết nhưng tuyệt đối đừng mang xuống **** <a href="https://confession.vn/10976-co-phai-cu-yeu-nguoi-co-ieu-kien-hon-minh-la-loi-dung-khong-a-em-moi-vao-truong-nam-au-thoi-nh/" title="center Mình " alt="center Mình ">center Mình </a> vừa mang xuống đó và bị tráo linh kiện Sau <a href="https://confession.vn/11060-k-thich-tre-con-cung-la-1-cai-toi-hay-sao-ma-k-han-la-e-k-thich-tre-con-e-o-muc-trung-k-yeu-ma/" title=" khi" alt=" khi"> khi</a> giữ máy 4 ngày thì trung tâm trả máy về cho mình và báo không sửa chữa. Tuy nhiên khi mình mang đến nơi khác sửa thì được thông báo máy bị đổi main thay vào đó là main chết có số imei hoàn toàn khác với máy Mình đã sửa xong nhưng không biết làm gì cho hết bức xúc nên viết dòng <a href="https://confession.vn/13856-gato-voi-ong-ba-cung-ngo-em-tro-o-ngo-goc-e-sau-tit-tap-o-trong/" title="này" alt="này">này</a>. Nếu các bạn có sửa chữa, thật lòng khuyên các bạn nên tránh chỗ này ra, nên mang đi chỗ nào đó uy tín tốt nhất là lên thẳng trung tâm sửa chữa của hãng điện thoại đó mà sửa. " ---------- #Nắng