Bình luận

Thì ai cũng an phận thủ thường, một vài cá nhân bức xúc quá thì lên giải toả vậy nên thấy chất lượng mạng ktx như thế nào rồi đấy. "từ cái thời xửa xưa đến giờ nó cũng vậy, mấy anh chị chịu được thì mình ý kiến cũng k giải quyết được gì đâu" :))
thật bất hạnh cho cái não của đứa nào vào bênh những nhà xe có thái độ "kì lạ" với sinh viên
Tư duy " khách hàng là thượng đế " thì mau dẹp dùm Không cổ suýt chiều khách hàng hòng ngăn chặn tạo ra những sản phẩm "quái thai ý thức" từ câu " khách hàng là thượng đế "