Bình luận

Thiếu rồi còn cầm hai cây kẹo mút nữa . Cứ tưởng cầm kẹo định tặng ai chứ ? Lê Nhật Anh
Trần Gia Linh Nguyễn Phượng Tâm Thanh Ja Pan ban an ninh coi làm việc đàng hoàng nha, cẩn thận coi chừng mất mấy cái bóp của tụi t