Bình luận

Ký túc xá đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đã làm việc với chủ quán cà phê để có sự điều chỉnh hợp lý để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của các bạn sinh viên.