Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#BỨC_XÚC --- #1:3/20/2018 18:05:41 "Cây chổi để trước cửa phòng trong phút chốc cũng bị
Hình mô tả cho bài confession
#BỨC_XÚC --- #1:3/20/2018 18:05:41 "Cây chổi để trước cửa phòng trong phút chốc cũng bị lấy :))) Thật vailon các <a href="https://confession.vn/10638-hom-nay-minh-buon-qua-minh-met-moi-qua-minh-k54-neu-anh-sinh-nam-90-nuce-minh-va-anh-cung-que/" title="thanh" alt="thanh">thanh</a> niên lầu 3 B5. Còn cái ki hốt rác. Lại lấy luôn cho đủ bộ." --- #2:3/21/2018 17:43:42 "Thương gửi bạn nhảy dây phòng 416A14. Chắc bạn vui lắm ha? Hôm nào bạn cũng nhảy dây như <a href="https://confession.vn/giac-mo-truacua-sinh-vien-y-duoc-3-may-ban-hoc-y-duoc-vao-xac-nhan-xem/" title="muốn sập" alt="muốn sập">muốn sập</a> lầu. Bạn có biết nhức đầu lắm không? Có nhảy xuống đất nhảy bạn nhé.. " --- #3:3/21/2018 21:53:23 "Gửi bạn!! Những gì đã cũ xin hãy cho qua, dù gì đã k còn là của nhau, níu kéo cũng là vô ích. Nếu bạn cứ tiếp tục làm những việc lăng mạ mình, xúc phạm đến <a href="https://confession.vn/thuc-ra-triet-hoc-cung-thuong-thoi-ma-3-__________-conbanben/" title="danh" alt="danh">danh</a> dự mình thì yên tâm, nghiệp bạn lớn lắm, bạn sẽ trả dài dài. Cảm ơn vì làm mình nổi tiếng mấy giây :)" --- #Cua