Bình luận

Đây đích thị là văn phong của bậc cao nhân uyên bác. Lần đầu e đọc chuyện iadai mà tâm đắc như đọc 1 bài nghị luận xã hội. Thiệt khâm phục☺