Bình luận

#2 Mình mà như bạn, mình chạy lên kéo vô lăng cho chết chùm cả xe. Rồi phá vỡ cửa sổ bay ra như một vị thánh.
#2 Thế giới đã phải chịu tổn thất rất lớn. Không phải vì sự tàn ác của những người xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”