Bình luận

1. Ng cùng cảnh ngộ. Có điều là mình hên hơn bạn là mình nện cho nó 1 trận mà lấy lại dc. Vs thứ ng đó ko mềm dc đâu