Bình luận

#1 Cái thái độ " trù vũ lộn " của mấy cô chú trong KTX mình nói thật cách hành xử thua xa một cô bán hàng ngoài chợ