Bình luận

Phát Dương Lê Quang Trung Thanh Bình Lê Gia Huy Nguyen #1. Mới 8-9h mà bạn kêu khét rồi. 11-12h thì sao =))