Bình luận

#2 đúng rồi có mình bạn thôi đó, phòng mình tháng 150k, hiện tại chỉ có mình ở phòng và dùng 4G để cmt cfs của bạn :3