Bình luận

#1 chia buồn với bạn #3 có lần đi mưa về phơi áo mưa trên xe, mai lại mất luôn cái áo :)