Bình luận

#1 T thề là t ở 3 phòng rồi và ở phòng nào cũng nghe mấy tiếng động như vậy :))) Có lúc nghe tiếng dậm chân rầm rầm với kéo bàn ghế lúc 2 3 giờ sáng nữa kìa.