Bình luận

bà con cô bác ngưng cái câu "học Nhân Văn mà..." hộ -_- là con người đẻ ra sống trong thời đại văn minh thì đến ông xe ôm hay bà bán rau cũng phải có văn hóa chứ không đợi phải học trường này nọ kia ok? nói chuyện có lý lẽ giùm cảm ơn đm -_-
#1. Vênh có thể do cơ địa nó vậy rồi. Hay đổ oan có thể là do trình độ nhận thức của người ta chỉ ở ngang đó. Cũng khó trách :v P.s: tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ đó đi bạn :3