Bình luận

#3 Học Quốc Tế có nhiều loại lắm bạn :))))))) Mình cũng từng gặp loại như v. Giờ thì thoát rồi may quá :))))))) Kinh nghiệm của mình là không hợp góp ý vẫn không sửa thì chuyển phòng thôi. Lôi lên đây vừa tốn thời gian lại chẳng cải thiện được vấn đề. Time is gold, don't waste it.