Bình luận

#1 Lên trang web của meganet rồi report trên đó thì sẽ có người chạy xuống sửa cho bạn liền
Mình ở E1, lan can nhỏ nên nhỏ bạn treo đồ ở trên để giày dưới sợ ướt nên để ngoài cửa sổ cho mau khô, mở cửa phòng cho dễ canh rồi mà cũng bị mấy con nhỏ phòng khác lấy.
#3 : Lan can trước cửa phòng là ở ngoài phòng hay ở trong phòng ??? Nếu là ở ngoài phòng thì có khi thằng kia chả thiếu thốn gì đâu...nó lấy cho bỏ gét thôi. Đã biết phơi ngoài phòng bị mất còn ráng phơi như thách người ta lấy...sao phải khổ vậy ? sao kô phơi trong phòng....để ngay cái cửa sổ hay treo lên bên ngoài chỗ phơi đồ sẽ chết àh ?