Bình luận

#1 chắc do hoàn cảnh 2 bạn đó khó khăn k có quần mặc nên xài chung váy chống nắng đỡ, tình bạn tốt,lá lanh đùm lá rách, mang tính Nhân văn sâu sắc, thật đáng trân trọng