Bình luận

#1 bạn mất kính còn đỡ, mình gửi xe tòa family mất luôn con 3/4 ghẻ để chạy grab với đi tours :( Ko biết sv ktx hay người bên ngoài nữa.
#1 mẹ m cần gì lôi cả dòng họ sinh viên đại học quốc gia vào. Bộ ghen ăn tức ở hả mà có gì xấu là đổ lỗi