Bình luận

#1 Hên cho mấy e :)))) Gặp xe khác mà nói ăn nói kiểu v thì đầu tiên tiếp viên sẽ thông não tụi e bằng những câu vọng cổ và sau đó là tung cước cho tụi e văng khỏi xe :)))