Bình luận

BTS có 7 người MV lần này theo concept cổ trang cung đình nhã nhặn và thật trùng hợp khi mì cung đình cũng có 7 vị :D