Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
"Bọn bây nhắm bọn bây chạy đi đâu? Chạy đi đâu mà trốn được tao?"
Hình mô tả cho bài confession
"Bọn bây nhắm bọn bây chạy đi <a href="https://confession.vn/10775-nguoi-yeu-khong-cho-up-hinh-len-fb-chao-moi-nguoi-minh-viet-nhung-dong-cfs-nay-la-ang-trong-ta/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a>? Chạy đi <a href="https://confession.vn/12013-lan-au-tien-thay-nguoi-cuc-suc-vay-minh-nam-2-neu-k58-sang-nay-an-sang-xong-co-lang-thang-vao/" title="đâu" alt="đâu">đâu</a> mà trốn <a href="https://confession.vn/10789-em-can-giai-phap-e-diet-tru-tinh-si-dien-cua-ban-trai-ban-trai-em-phai-cai-tinh-boc-ong-va-hoi/" title="được" alt="được">được</a> tao?" - Ba khoang said ? #ktxcfs