Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
5 năm trước
Bỏ rượu bia đi mọi người nhé...
Hình mô tả cho bài confession
Bỏ rượu bia đi <a href="https://confession.vn/10188-ti-nua-thi-bi-phe-thinh-cua-trai-a-co-nguoi-yeu-_-em-khong-hoc-truong-minh-nhung-xin-man-phep/" title="mọi người" alt="mọi người">mọi người</a> nhé...