Bình luận

Bãi cont ngồi ghi phiếu, điều xe ko thôi đã 8-10tr một tháng nhé , mình làm được 2 tháng ở dưới rồi này. Còn có bằng cấp ra lương cao hơn hẳn hoi nhé :x