Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/Blink
FBGxBubble Kem
6 tháng trước
Blink ơi
Hình mô tả cho bài confession
Buồn quá 😞 Mọi người có tin là nhóm nhạc BLACKPINK sẽ tan rã vào năm 2023 không, hay đó chỉ là tin giả mà thôi...