Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/cfs-phimanh-idol
không phải ai cả
một năm trước
blackpink là nhất
Hình mô tả cho bài confession
bp hơn twice nhé mọi người 9 ả thì có 3 ả đẹp chị đây cho biết 4 người cân hết về thời trang thì khỏi nói cũng biết