Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
#BKfacts ? Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Bùi Quang Ngọc: “Chất Bách Khoa” làm
Hình mô tả cho bài confession
#BKfacts ? Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Bùi <a href="https://confession.vn/e-tiet-kiem-o-3/" title="Quang" alt="Quang">Quang</a> Ngọc: “Chất Bách Khoa” làm nên “vũ khí quản trị” ? Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long: "Phải thay đổi và phải có khát vọng" ? Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn: Làm nghiên cứu cũng phải có “máu liều” ? Tổng Giám đốc FPT Software Hoàng Việt <a href="https://confession.vn/11133-nam-nay-toi-a-ngoai-30-tuoi-cai-tuoi-u-chin-chan-e-tim-mot-nguoi-vo-mot-nguoi-cham-lo-cho-cuoc/" title="Anh" alt="Anh">Anh</a>: Chỉ có một tình yêu duy nhất ___________________________________________ Các em 2k <a href="https://confession.vn/9992-chao-tat-ca-cac-ban-minh-k52-neu-voi-1-ua-con-gai-lam-viec-xa-que-nhu-minh-thi-rat-mong-muon-en/" title="biết phải" alt="biết phải">biết phải</a> đăng ký nv vào đâu rồi đấy ;)