Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời... Ảnh: Lê Nguyễn Kông Tiến
Hình mô tả cho bài confession
Bình yên ở đây, ở đây chẳng <a href="https://confession.vn/10872-yeu-xa-giong-nhu-anh-1-van-bai-tien-at-cuoc-chinh-la-thanh-xuan-dao-nay-thay-nhieu-cfs-noi-ve/" title="đâu xa" alt="đâu xa">đâu xa</a> vời... Ảnh: Lê Nguyễn Kông Tiến #Cua