Bình luận

Má tao đó. Bã còn hỏi tao có muốn như hương giang k để bã cb tiền, xong tao kêu tao k thích. Má tao biết do lúc trước tao để hình 2 đứa hun nhao trong hình nền và để ngay trước mặt má tao và nó sáng lên. Xong bã tự hiểu luôn.bã có lấy cây quất tao một cái chắc do shock. Xong qua hôm sau bã hỏi tao thích trai or gái r đi hỏi mđ bạn tao nữa. Gặp bạn mất dạy khai hết ra đm. Bố tao tuy là người bắc mà ổng ở Đà Nẵng xưa chừ nên bị hiền hóa hay rân mà cũng dễ vl cứ im im má tao ns ổng cái ổng kêu kệ nó nó thích làm gì thì làm ai hơi sức đâu. Mặc dù tau là con 1 ấy. Xong có lần tao ngủ tao nghe mẹ tao ns với bố tao là do bố tao thích con trai nhưng má tao thích con gái. Bã có bầu mà bã ao ước đẻ ra con gái. Xong đẻ ra tao 3d huề cả làng mẹ tao quá vip. Vừa chiều ý mình vừa chiều ý chồng. Khoe zị thôi đó mb kkkkkk. Tao ít khi cmt lắm nên lâu lâu cho t cmt khoe phát nha. Đừng nguyền rủa tao