Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
BÉ: chơi với con gái ==> Bê Đê LỚN: chơi với con trai ==> Bê
Hình mô tả cho bài confession
BÉ: chơi với con gái ==> Bê Đê LỚN: chơi với <a href="https://confession.vn/13492-co-ai-thich-1-cuoc-song-thanh-canh-nhu-minh-ko-_-thu-thuc-minh-m/" title="con" alt="con">con</a> trai ==> Bê Đê Làm con trai nó <a href="https://confession.vn/ca-nay-kho-e-roi/" title="khổ thế" alt="khổ thế">khổ thế</a> đấy ? #Bún