Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/neuconfessions
admin
4 năm trước
Bát cơm dữ dội của tuổi thơ :3 Giờ ko biết bạn nào còn nhớ
Hình mô tả cho bài confession
Bát cơm dữ dội của tuổi thơ :3 Giờ ko <a href="https://confession.vn/9618-soc-van-hoa-chuyen-yeu-nguoi-nuoc-ngoai-chao-moi-ng-minh-la-k57-qua-mot-ua-ban-thi-minh-tinh-co/" title="biết" alt="biết">biết</a> bạn nào <a href="https://confession.vn/9865-yeu-chang-trai-1m60-chao-moi-nguoi-minh-hoc-bk-nam-cuoi-anh-bang-tuoi-minh-hoc-neu-a-ra-truong/" title="còn nhớ" alt="còn nhớ">còn nhớ</a> =))