Bình luận

Bố mẹ t bảo m muốn làm gì thì làm , sang năm dẫn ny về đây , không cần biết nó như nào , chỉ cần khi mưa biết chạy trú là được . Nếu không có đừng về nhà , m về ám cả gia đình , ok fine ? T vẫn thấy khó vl ra #ngọt