Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
4 năm trước
Bắt đầu sợ sợ -.- #ngọt
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/12565-chia-tay-khi-ca-hai-van-con-yeu-lam-luc-ngoi-thi-thoang-lai-nho-anh-nhac-en-anh-nhu-mot-thoi-q/" title="Bắt đầu" alt="Bắt đầu">Bắt đầu</a> sợ sợ -.- #ngọt