Bình luận

còn nếu dẻo mỏ thì nó sẽ nghĩ là " dẻo thế này chắc trêu đùa nhiều con lắm rồi" =__ nên ưu tiên những bạn nam thế này,không biết cách thể hiện tình cảm nhưng thật lòng,chân thành !!
E à... E dây đi ăn với a đi... Nhớ e quá nà.. Đkm đấy là bọn dẻo mõm thôi... Còn t thì E ăn cơm chưa.. E ngủ chưa E đang làm gì đấy...