Bình luận

Klq nhưng t thề, mấy đứa năm nhất chỗ t nó bật cái bài của anh Núi từ sáng đến giờ, có mưa thì t mới ko nghe thấy nữa ?