Bình luận

Lúc sáng đi qua thấy e nào cũng mặt vui vẻ đầy hào hứng mà mình đi ngoài mà mặt k cười nổi Thọ Hỏ
Phung Thi Thanh Thao Già Còn Đẹp Trai giảng đường nào cũng đông như này chúng ta đã không phải đấu tranh tư tưởng vào hay không vào ?
Tao k tag mấy thằng k63 Điện vào đây đâu =)) t chỉ muốn khoe là lớp t có nhiều gái nhất trong 4 lớp thôi :v