Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/hustconfession
admin
5 năm trước
Bảo rồi mà, các bạn cứ chân thành đi, cả thế giới cứ để sắn
Hình mô tả cho bài confession
<a href="https://confession.vn/9699-gui-em-ngay-em-o-vao-neu-la-ngay-bo-me-toi-va-bo-me-em-tu-hao-ve-em-ve-chung-ta-xung-quanh-ai-a/" title="Bảo rồi" alt="Bảo rồi">Bảo rồi</a> mà, các bạn cứ chân thành đi, cả <a href="https://confession.vn/1-mua-he-ay-mau-sac-beexeosac/" title="thế giới" alt="thế giới">thế giới</a> cứ để sắn looooooooo<br/><br/>[facebook https://www.facebook.com/hustconfession/photos/a.412341072151414.106200.407874895931365/1971540676231438/?type=3 ]</div>