Bình luận

Đây là cậu sinh viên nhà nghèo nên mỗi tối phải chạy grab kiếm tiền học chứ ko phải đèo ny như ad ns nhé :3
Chắc dell j đã phải cặp đôi sắn trym, lừa bịp, tất cả chỉ là trò diễn kịch, t chỉ tin trym vs trym thôi (trừ t ngoại lệ nhé)
Thâm lưng do lực tác dụng quá mạnh mà điểm tiếp xúc quá nhỏ. Hỏg xe do lai quá trọng tải cho phép. Kết luận không nên có ny và càng đéo nên lai Gato vc