Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Bao nhiêu chén rượu, bao nhiêu lon bia làm bạn say? ?
Hình mô tả cho bài confession
Bao nhiêu chén rượu, bao nhiêu lon bia <a href="https://confession.vn/13917-nguoi-yeu-cu-oc-mieng-minh-chang-biet-bat-au-tu-au-yeu-nhau-tu-h/" title="làm bạn" alt="làm bạn">làm bạn</a> say? ?