Bình luận

Ngày xưa nhà t ở chỗ này. Sáng nào cũng đưa AK bắn gà. Ném bom chơi , ngồi đếm đạn. Mệt lắm. Tuổi thơ của t đó bọn mày ạ
1combo 43+13+2bom mù+1quả bom lửa là cân 4 đứa rồi. Tuổi thơ của t có lẽ đây chứ đaâu