Bình luận

mấy ông toàn kêu ế này ế nọ chả nhẽ ngồi khoanh chân đợi gái tán à.đành rang là thế kỉ 21 nhưng muốn có thì phải chủ động chứ.