Bình luận

Cứ đến khuya là con ma nữ này xuất hiện khắp mọi nơi. Nhưng lại k khiến ai sợ hãi. Nó gây mất sức và tê liệt cơ tay. Maria ak hãy về nước đi. Đừng quay lại việt nam nửa :v
tôi gặp ma rồi nè , gặp thật ngoài đời rồi ... nhưng trong trường hợp này thì auto cầm dao nhé
Lúc phụ nữ đã trang điểm và khi chưa trang điểm là 2 khuôn mặt hoàn toàn khác nhau...đủ đưa những thằng gan dạ nhất ngất siểu, té ghế ko lý do