Bình luận

Lúc phụ nữ đã trang điểm và khi chưa trang điểm là 2 khuôn mặt hoàn toàn khác nhau...đủ đưa những thằng gan dạ nhất ngất siểu, té ghế ko lý do
tôi gặp ma rồi nè , gặp thật ngoài đời rồi ... nhưng trong trường hợp này thì auto cầm dao nhé
Cứ đến khuya là con ma nữ này xuất hiện khắp mọi nơi. Nhưng lại k khiến ai sợ hãi. Nó gây mất sức và tê liệt cơ tay. Maria ak hãy về nước đi. Đừng quay lại việt nam nửa :v