Bình luận

cái cuối cùng mà nhớ lớp 12: ngồi bàn đầu và vẫn máy tính bấm cành cạch sau nhiều lần như vậy thì bị vào sổ đầu bài :₫₫u tự dưng có hình ảnh tui Lê Mai Thu Uyên
Có 10 câu thôi à Admin? Ko có câu nào nữa sao, câu 11 12 13 ấy? 10 câu này mình vẫn chưa được điểm nào. ~~!
Nè add. M hỏi thật chứ add ra câu hỏi kiểu gì v, ít nhất cũng phải cho ng ta 1 câu gỡ điểm nữa chứ đến đi thi còn có câu chống liệt nữa mà?