Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/vfu-confession
admin
4 năm trước
Bạn nào muốn có ny nào? Gửi 1 ảnh thật đẹp và kèm vài lời
Hình mô tả cho bài confession
Bạn <a href="https://confession.vn/_-___________-topcomments/" title="nào" alt="nào">nào</a> muốn có ny <a href="https://confession.vn/nghe-si-chi-trung-viet-tam-thu-tu-chuc-chinh-thuc-noi-loi-tam-biet-tao/" title="" alt=""></a> nào? Gửi? 1 ảnh thật đẹp và kèm vài lời giới thiệu về bản thân (sn, quê quán, cv, mẫu ny, sở <a href="https://confession.vn/14191-vao-nhung-nam-thang-ban-than-vo-dung-nhat-lai-gap-uoc-nguoi-con/" title="thích..." alt="thích...">thích...</a>) qua inbox của page, page sẽ đăng để các bạn làm quen nào! ???