Bình luậnMình tên hào, nhà ở quốc oai, trại chủ, nhà chả có gì ngoài điều kiện, chơi bóng chuyền tầm tầm, khoản rượu bia thuộc hàng bất tử, rất vui đc gặp bạn