Bình luận

Ngu người, không có tiền thì nói thẳng đi, còn triết với chả lí thấy có nực cười không chứ hả. Bài học rút ra là không có tiền thì đừng mong có được thứ mình muốn :) Vậy nha!
Bài học là ko có đủ điều kiện thì thôi chấp nhận ngắm thôi vậy, ngắm lâu cũng chán, chán rồi mới nhận ra là tốn thời gian vl